50%-os vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető napelemre!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin

50%-os vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető napelemre!

ÚJ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS NAPELEMRE

50%-os vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető napelemre – 2021. január 1-től

 

 1. január 1-től napelemes rendszer kiépítéséreis igényelhető 50% vissza nem térítendő állami támogatás, maximum 3 millió forintig (azaz 6 millió forintos beruházási értékhatárig)

 

A beruházás összegét az igénylő családnak kell megelőlegeznie, ezt követően a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani a kivitelezőtől kapott számlát. Az Államkincstár a kiutalási feltételek teljesülését 30 napon belül elbírálja és ezt követő 5 napon belül utalja az igénylőnek a támogatási összeget.

 

Általános tudnivalók

 

Kik igényelhetik az Otthonfelújítási támogatást?

Akik legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak. A gyermek már a várandósság 12. hetétől számít. A gyermek 25 éves koráig kérhető, ha együtt él a családdal (tehát ha betöltötte a 25. életévét akkor már nem igényelhető). Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja a szüleit, akkor nem számít az életkor. A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket.

Napelem rendszerre is fordítható a támogatás?

Igen, a kormányrendelet külön soron említi a támogatható építési tevékenységek között “a napelemes rendszer telepítését, cseréjét”

Mekkora összeget lehet igényelni?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál.

Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Az általunk kínált napelemes rendszerek teljes díjának 50%-a visszaigényelhető támogatásként.

Hogyan kell értelmezni az 50-50 százalékot?

Az otthonfelújításhoz nyújtott támogatás fele részben fedezheti az anyagköltséget, és fele részben a munkadíjakat.

Az általunk kínált napelemes rendszerek teljes díjának 50%-a visszaigényelhető támogatásként.

Egy konkrét példa:

A felújításra (beleértve a napelemes rendszer kivitelezését) fordított összes költség 4 millió Ft, amelyből az anyagköltség 3 millió Ft, a munkadíj 1 millió Ft.

Mekkora állami támogatást lehet visszaigényelni ebben az esetben?

Ennek pontosan a felét, vagyis 2 millió Ft-ot.

Ugyanis ez a 2 millió Ft 1 millió Ft erejéig fedezi a munkadíjat és az anyagköltségből pedig újabb 1 millió Ft-ot tud elszámolni. Ha benyújtja az Államkincstárnak a 4 millió Ft-os számlát, akkor abból 2 millió Ft-ot fog visszakapni, ha minden feltételnek megfelel.

Mikortól igényelhető és mi a támogatás hatálya?

Az Otthonfelújítási támogatás 2021. január 1-jét követően kötött szerződésekre és kivitelezési munkálatokra igényelhető 2022. december 31-ig.

Melyek az Otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei?

A 2021. január 1-je után elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével. Feltétel a köztartozás-mentesség. Legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony. Ez lehet egy felsőoktatási jogviszony, vagy munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben. Akik elveszítették a munkájukat – például a koronavírus-járvány idején –, azoknál az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Beszámít a nyugdíj mellett végzett minden munkavégzés is.

 

Hogyan kell igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Ki kell tölteni egy egyszerű szerződést, majd gyűjteni kell a felújítás során a számlákat. Az összegyűjtött számlákat a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatni. Teljes egészében elektronikusan intézhető a folyamat.

 

Hogyan működik az elbírálás és a kifizetés?

A napelemes rendszer kivitelezéséről kiállított számlát (ha más felújítás is történik, akkor a többi számlával együtt) a munkák befejezését követően 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatást, majd 5 napon belül kiutalja a támogatási összeget.

 

Milyen ellenőrzésre lehet számítani?

A felújítás és a támogatás kifizetését követő 180 napon belül a kormányhivatal ellenőrizheti, hogy ténylegesen megvalósult-e a beruházás, amelyre a támogatást igénybe vették.

 

Hányszor lehet igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Minden család egyszer veheti igénybe az Otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de többször azt már nem veheti igénybe. Ha a lakás új tulajdonosa még nem vette igénybe az Otthonfelújítási támogatást, akkor igényelheti ezt ugyanerre a lakásra.

 

Támogatás feltételei

Lakásra, lakóhelyre vonatkozó feltételek​:

 • a támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 • ha a családnak régóta a tulajdonában áll a lakás, akkor az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek,
 • egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlásra, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel (ezzel a visszaéléseket szűrnék ki),
 • több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni,
 • korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

 

Családra vonatkozó feltételek:

 • Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együttélő gyermekek is beszámítanak,
 • a GYOD-ra jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.
 • Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel,
 • a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe,
 • az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

 

Társadalombiztosításra és köztartozásra vonatkozó feltételek​:

 • egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is),
 • fő esetei: minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony, belföldi vagy külföldi munkaviszony számít,
 • az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék is beleszámít, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is,
 • az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak,
 • az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást,
 • feltétel a köztartozás-mentesség,
 • amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel (ezt meglepően sokan kérdezték Novák Katalintól),
 • egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

 

Kérje most ingyenes felmérésünket és ajánlatunkat, nehogy lemaradjon az 50% támogatásról!

Hozzászólások